bank211Voorafgaand aan de behandeling wordt een intakegesprek gehouden. Hierin komt de gezondheid- en ziektegeschiedenis van de cliënt aan bod voor zover deze van belang zijn voor de Shiatsu behandeling. Gevraagd wordt naar ziektes, medicijngebruik, mogelijk aanwezige zwangerschap, en naar de aard van de klachten. Zijn ze chronisch, acuut, specifiek of aspecifiek. Ook wordt gevraagd of de huisarts of specialist al naar de klacht gekeken heeft. Na uw toestemming worden deze gegevens bijgehouden op een behandelingsstaat die achter slot bewaard wordt.

De behandeling bestaat uit Klassieke/Segmentale massage en Shiatsudrukpunten op nek, rug, sacrum, achterkant benen, eventueel uitgebreid met hoofdmassage en/ of nekmobilisatie/release. Knopen in spierweefsel en spierpijnen worden aangepakt met Klassieke massage, indien nodig wordt Segmentale massage toegepast. Deze massagemethodes worden sinds jaren met succes gebruikt door masseurs over de hele wereld. Ook methodes als Medical Taping, Triggerpointtherapie en Emmett kunnen worden gebruikt.

Er wordt zoveel mogelijk de stilte bewaard om de cliënt de kans te geven zich volledig te ontspannen. Het hoofd kan zich anders niet leegmaken. Na de behandeling zal de cliënt zich wat loom voelen, maar na het drinken van een glas water zal het snel weer helder worden.
shiatsu drenthe

Al naar gelang de oorzaak van de klachten van de cliënt, kunnen er reacties op de behandeling komen. Dit varieert van moeheid tot hoofdpijn en komt meestal voort uit de afvalstoffen die vrijgekomen zijn tijdens de behandeling of door de weerzin van de geest de pijn los te laten. Meestal beperkt zich dit tot de eerste behandeling en helpt het een paar glazen water te drinken.

Na 3 of 4 behandelingen vindt er een evaluatie plaats.